augusti 07, 2005

icke-troende präster

"Hundratals brittiska präster tvivlar på Guds existens och mindre än en tredjedel tror på under, visar en ny rapport." Länk


Efter Gud är Satan den mest intelligentaste kraften i universum.

Och visst frestas man att beundra Satan för hans list. Ty hur skulle Satan bäst kunna förmå folk att överge Gud och Hans vilja och befallningar om inte genom att uppträda i prästkappa och prästkrage?

Men vi ska inte förvånas, ty Bibeln har förstås förutspått allt från begynnelsen:

"Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar."
2 Korintierbrevet 11:14-15.