augusti 31, 2005

Monsterorkanen Katrina

"Oh, my God, it was hell," said Kioka Williams ... We were screaming, hollering, flashing lights. It was complete chaos." Länk

Gud viftade lite med sitt vredeslillfinger och "Katrina" skapades. Mängder av människor dog och stor materiell förstörelse inträffade.

Och efter orkanen kom hajar, alligatorer, giftormar och dödliga epidemier. Länk


Därefter våld och plundring. Länk Vi får nu bevittna hur det går när Gud drar bort sin skyddande hand, människorna utlämnas då åt sina onda hjärtans begär.

Och i Expressens tidningsbilaga kunde man denna dag se en bild som visade hur stora kasinon låg förstörda. Dessa kasinon låg nära stranden och de är nu raserade.

Åter igen visar Gud vad han tycker om Mammons gud som människorna älskar. Förra gången Gud höjde sin stämma lite mer ljudligt var 11 september 2001 då World Trade Center raserades med dunder och brak.

Men ytterst få människor bryr sig om att fråga vad Gud vill med sådana här vredesakter. Man fortsätter att leva i sina synder och i sin Mammonsdyrkan. Den glada och sorglösa dansen kring guldkalven kommer att fortsätta.

Snart kommer New Orleans att byggas upp igen. Och nya kasinon byggas, större och glansigare än förr.

Det är bara den sista stora vredesdomen över världen som kan sätta ett definitivt stopp för människans längtan efter synd och orenhet.

Men några få kommer att lyssna till Guds varnande röst i det som har hänt. Och de kan skatta sig lyckliga, för tid och evighet.

De andra, de är vredens barn.

Uppdatering 14/9:

Över 100000 homosexuella skulle paradera på New Orleans gator den dag Gud utgöt sin vrede över staden genom orkanen Katrina. De homosexuella skulle då ha en festival i staden under namnet "
Southern Decadence". Länk

Nu förstår vi bättre. Prisad vare Gud för denna vredesakt! Och vi kan låta varna oss. Om perversiteten kommer till din stad, ge dig av så fort du kan!
Detta är något att allvarligt överväga för de som bor i Stockholm under den s.k. pride festivalen.

......................

Det är ytterst få präster/pastorer som vågar förkunna Guds vrede bakom Katrina, men teologen Dr. Henry Blackaby är ett undantag ... se här.


augusti 21, 2005

Dödsepidemi på väg?

"Epidemin kan nå Sverige redan nästa år, säger professor Björn Olsen. Dödligheten kan bli så hög som 50 till 70 procent." Länk
När måttet är rågat och synden har nått till brädden kan Gud låta sin vrede bryta fram som en väldig tornado över världens länder och folk. Han har gjort det förr, t.ex. genom digerdöden då många miljoner i Europa dödades.

Är det aggressiva fågelviruset ett tecken vid horisonten? Är det Guds varningssignal? Är det snart dags igen för dödens ängel att svinga sin lie över jorden?

Det är bara tro och omvändelse som kan rädda våra själar.

augusti 14, 2005

Människorna slås med ångest

"Andelen ångestfyllda svenskar har nästan fördubblats på tio år. Var femte svensk upplever i dag stark oro och ångest. Djupgående ångest har blivit ett större hot mot folkhälsan än rökning, åtminstone bland män." Länk
Se även Länk.

Att alltfler människor drabbas av ångest är också det ett tecken i tiden. Ett av många tecken innan jordens undergång och Jesu ankomst är att ångesten ökar bland människorna på jorden:

"Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån."
Lukasevangeliet 21:25


"Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda ... Romarbrevet 2:9

Guds vrede utgjuts allt häftigare över människorna den sista tiden, vilket drabbar många i form av psykisk ohälsa och ångest.

Det är bara tro och omvändelse som kan rädda människans sargade själ den sista tiden.


augusti 13, 2005

jorden ska brännas

Tundran i Sibiren börjar töa och vetenskapsmän får en alltmer desperat ton i rösten:

"Forskare är djupt oroade inför denna utsikt och befarar att tidigare beräkningar om jordens uppvärmning måste göras om ... Detta är allvarligt eftersom man inte kan återställa permafrosten när den väl är borta ... Vetenskapsmän befarar att utsläppet blir droppen som får bägaren att rinna över för jordens uppvärmning..." Länk Länk

Gud verkar komma att straffa världens människor genom ett hetare klimat, som i sin tur kommer att generera andra gudsdomar, eller som otrons människor kallar det - naturkatastrofer.

Gud använder sig av de naturkrafter Han har skapat när världen går mot sin bestämda undergång. Men människorna vill inte veta av tro och omvändelse, de fortsätter att häda sin Skapare och Frälsare.

augusti 07, 2005

icke-troende präster

"Hundratals brittiska präster tvivlar på Guds existens och mindre än en tredjedel tror på under, visar en ny rapport." Länk


Efter Gud är Satan den mest intelligentaste kraften i universum.

Och visst frestas man att beundra Satan för hans list. Ty hur skulle Satan bäst kunna förmå folk att överge Gud och Hans vilja och befallningar om inte genom att uppträda i prästkappa och prästkrage?

Men vi ska inte förvånas, ty Bibeln har förstås förutspått allt från begynnelsen:

"Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar."
2 Korintierbrevet 11:14-15.

"tillåt bigami"

"Det finns för det första inget skäl till varför rätten eller möjligheten till fler än två föräldrar ska förbehållas HBT-personer. Rimligen innebär en sådan rättslig utveckling mot fler än två föräldrar som hon förespråkar att det lagstadgade förbudet mot bigami måste upphävas. Professor Bo Rothstein

Det är märkligt att ett gudlöst och sekulariserat samhälle som det svenska fortfarande har kvar en i någon mån "kristen" äktenskapsbalk.

Men också i Sverige arbetar mörka krafter på att sprida förakt och avsky för äktenskapet - det gudagivna förbundet mellan en man och en kvinna.

Det är Gud som utlämnar människor åt förvridna tankar och låter perversa lustar koka i deras ådror som de sedan vill få accepterat i lag.

Att samhället nu intensivt förbereds för att alla möjliga gudlösa förbindelser ska "äktenskapiseras" är förstås en Guds vredesaktivitet, ty ett gudlöst samhälle som vänder Skaparen ryggen får räkna med att ledas till vanvett och andlig blindhet. Man drabbas med andra ord mer och mer av Guds vrede.