"Jag erbjuder vapenstillestånd till Europa med en utfästelse att stoppa operationer mot varje land som lovar att sluta angripa muslimer eller blanda sig i deras angelägenheter."

Spaniens socialister valde att lyssna på detta och lyda Bin-ladin. Detta kommer nu många oskyldiga människor runt om i världen att få lida för.