juli 18, 2005

Sodomiter straffas

"En ny könssjukdom har fått fäste i Europas storstäder. ... Om sjukdomen inte behandlas kan patienterna drabbas av svåra följdsjukdomar." Länk
Det står vidare i länken att i Europa och USA sprids smittan i smutsiga nätverk bland män som horar med män.

Sodomitisk skörlevnad leder redan här i livet till plågor. Nu har Gud skjutit ytterligare en vredes brinnande pil i köttet på sodomiter - LGV är den nya sjukdomens namn.


Men de flesta syndare kommer att fortsätta i sin orenhet, de bryr sig inte om Guds straffande tuktan. Men salig är den syndare som lyssnar och omvänder sig.