juli 15, 2005

Harry Potter - djävulskt

I morgon kommer ännu en Harry Potter bok ut i handeln.

Det finns de som anser att böckerna är djävulska, se denna hemsida.

Ja, alla skönlitterära böcker i världen bör brännas upp. Bara Bibeln och bibellitteratur samt viss facklitteratur och uppslagsverk får finnas. Facklitteratur och uppslagsverk ska dock först granskas och allt som strider mot Bibeln och Gud ska censureras och de ansvariga straffas.

All skönlitteratur som finns är mer eller mindre påverkat av demoner. Men Gud är Allsmäktig, alla dessa böcker har som syfte att förblinda människorna än mer och föra dem djupare in i mörkret. Också detta är ett Guds vredes verk.

Vi ska alltid aktivt arbeta mot det onda och för ett teokratiskt samhälle. Men om det onda trots allt frodas så ska vi inte misströsta, Guds visdom verkar hela tiden. Därför har vi alltid anledning att lovprisa Gud.