juli 05, 2005

3G i Satans tjänst

3G ger många möjligheter för Satan att demonisera människorna:

"... pedofiler kommer att utnyttja de nya mobilernas möjlighet att ringa videosamtal, för att direktsända övergrepp på barn, något som i praktiken är omöjligt att upptäcka ...Det här är en sida som är helt öppen, som vem som helst kan komma åt. Här hittar du precis allting, allt från spädbarn som blir utsatta för grova våldtäkter till de man kallar för lätt barnpornografi i de här kretsarna." Länk
Guds vrede blir allt starkare utgjuten över världen. Det ser vi genom att Han allt intensivare utlämnar människorna till förbjudna och smutsiga lustar och begär.

Obevekligt, med själen full av orenhet, rusar mänskligheten mot den Yttersta Domen.