juni 09, 2005

Guds dödande strålar

"I Sverige dör cirka 350 människor i hudcancer varje år." "Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen bland personer under 40 år. Varje år dör cirka 66 000 människor i sjukdomen." "Malignt melanom står för tio procent av alla upptäckta hudcancerformer. Omkring 133 000 nya fall av sjukdomen diagnosticeras varje år jorden runt och det är den näst vanligaste cancerformen bland människor i åldern 15-34 år." Länk Länk Länk

Gud skjuter ständigt sina brinnande pilar på jorden och dess invånare. Allt som på ytan kan tyckas oskyldigt och rent - vatten, luft, sol - har dödligt gift i sig. Ingen kan undfly Guds vrede.

"Den fjärde [ängeln] tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran."
Uppenbarelseboken 16:8-9.


Detta uppfylls idag inför våra ögon. Människor bränns av solen och får sina plågor, ibland till döds. Tidningar och media varnar för solens faror. Men ingen manar till bot och bättring. Ingen manar till omvändelse. Ingen varnar för det syndiga liv som drar ner Guds vrede över jorden.