juni 14, 2005

Dödens hetta

"Minst 275 människor har avlidit till följd av den extrema värme som sveper över Indien, Nepal och Bangladesh. I går uppmättes närmare 50 grader Celcius." Länk
Det räcker med att Gud höjer temperaturen några grader och människor går genast under av hetta.

Vi lever alla under Guds vredes enorma vredestryck och därför dör ca. 155000 människor varje dag i världen. Solens hetta och dödliga strålning är bara ETT sätt för Gud att ta liv.

Vi drabbas av Döden eftersom vi är syndare. Döden är ett straff. Den Allsmäktiges straff.

Det är bara tro och omvändelse som kan ge oss tröst inför mötet med Döden och evigheten.