juni 28, 2005

Aftonbladet och Expressen

Aftonbladet och Expressen är två av de mest effektiva redskap djävulen har i sin tjänst. Med dessa medias hjälp tvingar han varje dag in sitt råttgift i människors själar.

Det är sex, homosex, all slags orenhet, feminism, vanvett, galenskap, förvirring, ja allt som Gud förbjuder blottas där inför öppen ridå och utan skam.

De ansvariga vet att sex och allt slags horeri betyder pengar för dessa tidningar. Människors själar bryr de sig inte om. Den psykiska ohälsa de bidrar med bekommer dem inte. De frestelser de skapar ägnar de inte en tanke åt.

De är i händerna på Satan och Mammon.

Och människorna, vredens barn, köper dessa tidningar och läser dem på nätet och vandrar därmed djupare ner på avgrundens väg.

Det är Gud som i vrede har utlämnat människorna i dessa mediers makt. Dessa tidningar ska ses som ett uttryck för Guds vrede. Tidningarnas uppdrag är att störta svenska folket allt djupare ner i andlig blindhet så att människorna förhärdas och görs redo för den kommande Domen.

Halleluja!

Aftonbladet och Expressen är naturligtvis bara exempel. Flera andra tidningar, och annan media, kunde lika väl nämnas. För att inte tala om Internet.

De förtappade människorna frågar ibland skojfriskt varför inte Gud straffar, varför allt ju är så väl, varför solen skiner över dem. De är så blinda och så långt drivna in i vanvett att de inte ser att de redan befinner sig djupt in i mörkrets hjärta och är hårt omslutna av Guds vrede.

Men människorna känner sig säkra och trygga och räds inget.

Också detta är ett Guds vredes verk. En förtappad och horande människa kommer aldrig att se eller förstå vare sig sina synder eller sitt tillstånd under Guds vrede.

Men i det ögonblick de lämnar jordelivet ska allt blir uppenbarat för dem.

Och då väntar den eviga elden.