juni 28, 2005

Aftonbladet och Expressen

Aftonbladet och Expressen är två av de mest effektiva redskap djävulen har i sin tjänst. Med dessa medias hjälp tvingar han varje dag in sitt råttgift i människors själar.

Det är sex, homosex, all slags orenhet, feminism, vanvett, galenskap, förvirring, ja allt som Gud förbjuder blottas där inför öppen ridå och utan skam.

De ansvariga vet att sex och allt slags horeri betyder pengar för dessa tidningar. Människors själar bryr de sig inte om. Den psykiska ohälsa de bidrar med bekommer dem inte. De frestelser de skapar ägnar de inte en tanke åt.

De är i händerna på Satan och Mammon.

Och människorna, vredens barn, köper dessa tidningar och läser dem på nätet och vandrar därmed djupare ner på avgrundens väg.

Det är Gud som i vrede har utlämnat människorna i dessa mediers makt. Dessa tidningar ska ses som ett uttryck för Guds vrede. Tidningarnas uppdrag är att störta svenska folket allt djupare ner i andlig blindhet så att människorna förhärdas och görs redo för den kommande Domen.

Halleluja!

Aftonbladet och Expressen är naturligtvis bara exempel. Flera andra tidningar, och annan media, kunde lika väl nämnas. För att inte tala om Internet.

De förtappade människorna frågar ibland skojfriskt varför inte Gud straffar, varför allt ju är så väl, varför solen skiner över dem. De är så blinda och så långt drivna in i vanvett att de inte ser att de redan befinner sig djupt in i mörkrets hjärta och är hårt omslutna av Guds vrede.

Men människorna känner sig säkra och trygga och räds inget.

Också detta är ett Guds vredes verk. En förtappad och horande människa kommer aldrig att se eller förstå vare sig sina synder eller sitt tillstånd under Guds vrede.

Men i det ögonblick de lämnar jordelivet ska allt blir uppenbarat för dem.

Och då väntar den eviga elden.


juni 14, 2005

Dödens hetta

"Minst 275 människor har avlidit till följd av den extrema värme som sveper över Indien, Nepal och Bangladesh. I går uppmättes närmare 50 grader Celcius." Länk
Det räcker med att Gud höjer temperaturen några grader och människor går genast under av hetta.

Vi lever alla under Guds vredes enorma vredestryck och därför dör ca. 155000 människor varje dag i världen. Solens hetta och dödliga strålning är bara ETT sätt för Gud att ta liv.

Vi drabbas av Döden eftersom vi är syndare. Döden är ett straff. Den Allsmäktiges straff.

Det är bara tro och omvändelse som kan ge oss tröst inför mötet med Döden och evigheten.


juni 09, 2005

Guds dödande strålar

"I Sverige dör cirka 350 människor i hudcancer varje år." "Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen bland personer under 40 år. Varje år dör cirka 66 000 människor i sjukdomen." "Malignt melanom står för tio procent av alla upptäckta hudcancerformer. Omkring 133 000 nya fall av sjukdomen diagnosticeras varje år jorden runt och det är den näst vanligaste cancerformen bland människor i åldern 15-34 år." Länk Länk Länk

Gud skjuter ständigt sina brinnande pilar på jorden och dess invånare. Allt som på ytan kan tyckas oskyldigt och rent - vatten, luft, sol - har dödligt gift i sig. Ingen kan undfly Guds vrede.

"Den fjärde [ängeln] tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran."
Uppenbarelseboken 16:8-9.


Detta uppfylls idag inför våra ögon. Människor bränns av solen och får sina plågor, ibland till döds. Tidningar och media varnar för solens faror. Men ingen manar till bot och bättring. Ingen manar till omvändelse. Ingen varnar för det syndiga liv som drar ner Guds vrede över jorden.


juni 06, 2005

Mördandet i Bosnien

En video har gett världen en liten glimt av vad som förekom i Bosnien under kriget där.

Unga bosnienmuslimer misshandlas och mördas och allt har filmats.

Mänsklig ondska i Europa.

Men serber och bosnier är inte andra slags människor än du och jag. Vi är alla syndare och har inneboende i oss demoniska krafter. Och när Gud vill straffa ett land på ett starkt sätt så kan Han välja att släppa loss osynliga andemakter i ett land som får demonerna inom oss att bli mer aktiva än vanligt.

Och då kan inga vackra ord om tolerans och mänskliga rättigheter stoppa Guds vrede från att bryta fram med våldsam kraft.

Så skedde i Bosnien. Så sker nu i Irak och i Darfur och på andra håll. Och så kommer att ske fram till den dag då Gud ska bränna upp hela världen i eld.

Därefter ska Gud för de utvalda skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Det är vårt enda hopp.