maj 14, 2005

Jordbävning i Sverige

"Glas krossades och husen darrade i grunden när jordbävningen slog till. Flera lämnade sina hem i skräck ... Hela stan skakar. Barn skriker ute på gatan! ... Vi satt och tittade på tv när det small. Jag trodde det var en explosion." Länk

Det finns ingenstans på jorden som människor kan gömma sig för Guds vrede.

Sveriges synder har nått Guds öron som ett rop. Denna lilla jordbävning ska bara ses som en liten förmanande viskning från Gud. I morgon kan Gud utgjuta sin vrede på ett sjufalt värre sätt.


Redan idag ligger Sverige slaget av Guds vrede. Genom att människorna är utlämnade åt orenhet, förhärdade hjärtan, andlig likgiltighet, materialism och annat.

Men Gud kan också använda naturkrafterna i sin vrede.

O Gud, låt din vrede drabba med kraft, och låt dina utvalda få lovsjunga din makt och härlighet!