maj 25, 2005

en orm nästlar sig in

Satan försöker ständigt skapa krig mellan könen genom att få människor att göra uppror mot den evigt fastställda ordningen som Gud har skapat, nämligen att mannen är huvudet och kvinnan är underordnad honom.

Genom den här artikeln kan vi se hur Satan lyckades nästla sig in i ett lands regering och så förgifta ett helt land.