april 22, 2005

Runars attack mot Islam

Runar Sögaard har väckt muslimernas ilska, och en dödsdom (fatwa) lär vara utfärdat mot honom.

Hassan Moussa, ordförande i Sveriges imamråd skriver:
"Att kalla profeten Muhammed pedofil är oförlåtligt och framkallar oönskade känslor hos alla oss muslimer."
"Sveriges lagar och domstolar ska skipa rättvisa mellan oss muslimer och dig och andra som sprider din hatlära." Länk
Det som är bra med denna händelse är att frågan om hädelse kommer på tapeten. Sverige har haft hädelselagar. Sådana lagar behöver återinföras, dvs den som smädar, hånar, förlöjligar den kristna tron, Gud, Jesus, den måste straffas strängt.

Många islamska länder har hädelselagar. Sverige, som tidigare har haft en lång kristen tradition, bör återinföra hädelselagar som först och främst skyddar kristendomen från att förtalas och hånas.

Hassan Moussa kommer inte att få sin önskan uppfylld om att en svensk domstol skulle döma Runar. Ty i Sverige är det tyvärr tillåtet att hetsa, håna och driva med vilken religion som helst.