april 14, 2005

Nära ögat för London

"Målet var att förgifta så stora delar av London som möjligt med ricin, ett ämne 6000 gånger giftigare än cyanid." Länk
I vilket ögonblick som helst, när Gud så vill, så kommer sådana här planer att lyckas och Guds vrede slår då till med förödande kraft.

Det ska ses som Guds nåd att detta inte lyckades. Människorna bör tacka Gud. Men det betyder inte att London förskonats från Guds vrede. Den staden står redan under Guds vredes tryck. De flesta människor i London plågas under Guds vrede. Men det är Gud som bestämmer intensiteten. Och när syndamåttet har uppnått en viss nivå kan sådana här terroristplaner bli ett Guds vredesredskap.

Då är tro och omvändelse människors enda räddning.