april 20, 2005

Mördaren bara skrattar

Mördaren "skryter om att han har lurat de svenska myndigheterna, att han har spelat sjuk." Länk

Han mördade brutalt en människa och efter tre månader blev han fri.

Nu skryter och skrattar han tillsammans med Satan.

Gud har befallt i Bibeln att mördare ska straffas med döden:


"Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden." 2 Moseboken 21:12.

Orsaken till att Gud vill straffa mördare med döden är på grund av att människan är skapad till Guds avbild. Det handlar alltså om människovärdet:

"Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild." 1 Moseboken 9:6

Det land som vägrar avrätta mördare drar Guds vrede över sig.