april 20, 2005

Morgan Johanssons farliga religion

"Jag minns särskilt en diskussion om homosexualitet, där företrädaren för det iranska inrikesministeriet inte kunde förstå hur vi kunde tillåta homosexualitet - ja, till och med homosexuella partnerskap. Jag svarade, lite irriterad, att våra lagar inte grundades på fruktan för Gud... ." Länk
Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson

Idag går Morgan (s) till häftigt angrepp mot religionernas dogmer. Morgan ser hur religionen överallt i världen breder ut sig och börjar krypa in även i politikens värld. Och det gör honom skräckslagen. Han manar nu vetenskapsmännen att gå till attack innan det blir försent.

Men hans analys är ändå både intressant och avslöjande. Utan skam i kroppen medger han att "fruktan för Gud" är för honom portförbjuden när lagar ska stiftas.

Respekt för varandra och en humanistisk grundsyn består Morgans religion av. Och det innebär för honom att man t.ex. måste acceptera homosex.

Vi som fruktar Gud vet dock att Morgans humanism-religion bara är ett vackert yttre som döljer en satanisk strategi som vill tillåta allt i kärlekens namn.

Om statens dogm är respekt för varandra i den tappning som Morgan predikar så måste vi tex även tillåta utövad pedofili, om båda parter är överens.

Ja, i förlängningen måste då all slags (sexuell) samvaro accepeteras i kärlekens namn.

Men vi som fruktar Gud vet att en sådan "kärlek" och en sådan "humanism" är demonisk.

Vad kärlek är bestämmer vår Skapare och inte sådana som Morgan.

Svensk lagstiftning behöver återigen karaktäriseras av fruktan för Gud och inte hyllning till Satan. Det skulle också betyda att en sådan "hädelse" som Morgan gör sig skyldig till skulle bli förbjuden i lag.