april 17, 2005

massutrotning i det tysta

"Arsenikförgiftningen i Bangladesh är historiens i särklass största giftkatastrof - långt mer omfattande än kärnkraftverkskollapsen i Tjernobyl 1986 eller kemiindustriolyckan i Bhopal 1984. Men de arsenikförgiftade människorna i Bangladesh dör i tysthet, en och en ute i byarna. Därför har de ännu inte fått världens ögon på sig. Media föredrar katastrofer där alla dör på en gång." Länk
Media föredrar också att rappportera ifall en amerikansk soldat råkar skjuta en civil irakier eller om en israelisk soldat klappar till en palestineier. Att hundratusentals eller miljoner människor dör på andra håll i världen bekymrar dock inte alltid media.

Man bör vara medveten om att det är mörka andemakter som i stor utsträckning påverkar journalister och mediarapportering. De vet oftast inte själva vad de gör.

Vad gäller den tysta och just nu pågående massutrotningen i Bangladesh så ska det givetvis ses som ett starkt uttryck för Guds vrede.

Även befolkningen i Bangladesh behöver omvända sig och tro evangelium.