april 15, 2005

Internet = Satans rike

"Since January, the main prosecutor's office in Seoul has issued arrest warrants for about 100 people charged with spreading obscene material under South Korea's telecommunications law." Länk
Alltid något. Men det måste givetvis till internationella lagar som förbjuder spridning av porr och annat gudlöst om det ska kunna få effekt.

Internet är idag Satans kungarike. Det är han som i stort sett har fria händer att demonisera folken. Allt sker i demokratins och yttrandefrihetens namn.

Och Satan kan inte annat än våldsamt skratta åt de skaror som han lockat till sig med hjälp av Internet att med lust och iver följa honom till helvetets eld.

Ytterst är det förstås Gud som i vrede utlämnar syndens människor i hans händer.

Internet med all dess orenhet och ondska är ett av alla de redskap som Gud i
den sista tiden använder för att hårdare binda de förtappade i sina synder.

Det är också därför vi ser de flesta av världens regeringar vara så ivriga att medborgarna ska få tillgång till Internet och bredband.