april 22, 2005

Guds vrede över Spanien

"I Spanien röstade parlamentets underhus på torsdagen för socialistregeringens förslag att tillåta giftemål mellan homosexuella ... Förslaget öppnar också för att homosexuella par ska få adoptera barn.Även den spanska senaten väntas de närmaste veckorna stödja förslaget, eftersom socialistpartiet har majoritet också där." Länk

Även i Norge är öppenheten för gayäktenskap stort:

"Norrmännen är positiva till homoäktenskap, enligt en ny opinionsmätning. Sex av tio tillfrågade säger ja till könsneutrala äktenskap." Länk

Även Sveriges regering kommer givetvis snart att acceptera gayäktenskap. Allt detta ska ses som tecken i tiden på att Gud håller på att utgjuta alltmer av sin vrede över västeuropa. Människorna förvirras i sin galenskap och gudlöshet och är beredda att stifta lagar utan fruktan för Skaparens vrede.