april 28, 2005

FN ett Satans redskap?

"Zimbabwe upprätthåller repressiv kontroll över politiska församlingar och medierna, trakasserar samhällsgrupper och fortsätter att uppmuntra ett klimat där oppositionen fruktar för sin säkerhet."
"Zimbabwe, vars ledare Robert Mugabe står under sanktioner från USA och EU." Länk

Detta land så drabbat av Guds vrede och så fullt av ondska omvaldes igår
till FN:s människorättskommission.

Det är lätt att se vilka mörka krafter som härjar i FN.