april 04, 2005

Feministiskt initiativ

I samband med en oprofessionell, rörig och konstig presskonferens tillkännagavs idag upptakten till ett häxparti, kallat Feministiskt initiativ.

Att sådana här initiativ bolmar upp är också det ett tydligt tecken på att Guds vrede vilar starkt över Sverige. Svenska folket är moget för allt starkare förhärdelse och förvirring.

Istället borde förstås utvecklingen gå åt det motsatta hållet. T.ex. borde rösträtten för kvinnor återigen tas bort. I stor utsträckning tänker och känner kvinnor annorlunda än män, och det visar sig sedan i de flesta opinionsundersökningar och val som görs. Detta kan i sin tur bli förödande för ett land. Samhället ska styras av män. Patriarkatet är Guds eviga ordning, till länders och samhällens bästa.

Intressant nog så publiceras samtidigt idag på DN-debatt en artikel som går till frän attack mot det marxistiska-feministiska spöket.

Professor emeritus i statsvetenskap Nils Elvander skriver bl.a. där:

"De politiska partiernas ledning har med enstaka undantag visat en häpnadsväckande undfallenhet för den extrema feministiska agitationen. Samma undfallenhet har i stort sett präglat universitetsvärlden - oftast i form av total tystnad. Det är hög tid att börja aktivt motarbeta dessa totalistiska, manshatande och sekteristiska maktanspråk."