mars 08, 2005

Supervulkaner - Guds redskap

Idag kan vi läsa om supervulkaner som kan ödelägga stora områden på jorden och orsaka miljoner människors död. Ingen vet när nästa enorma utbrott kommer att ske, men ...
"Forskare vid Brittiska geologiska sällskapet höjde på tisdagen kraftfullt ett varningens finger för att någon av världens slumrande supervulkaner ska vakna till liv."
Gud har många vredespiskor i sitt förråd. Ett ord från Gud och ett vulkanmonster kommer att vakna till liv.