mars 14, 2005

Skyll er själva!

Rätt många danskar tycker enligt undersökning att tjejer som bär sexuellt utmanande klädsel får skylla sig själva om de blir utsatta för sexuella övergrepp.

Ja, det borde vara så att det är kvinnor som enligt lag straffas om de bär sådana klädsel, och inte män som faller för orena frestelser som kastas framför ansiktet på dem.

I detta bör västvärlden ta efter många arabländer som påbjuder att kvinnor ska täcka större delen av sin kropp och som straffar lösaktiga fresterskor.

Pryglas borde varje kvinna som blottar sig offentligt.