mars 15, 2005

"Samla inte skatter på jorden ....

.... Samla er skatter i himlen .... Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." Jesus
"Ericssons vd Carl-Henric Svanberg kunde kvittera ut drygt 22 miljoner kronor i ersättning under året, mer än dubbelt så mycket som 2003. Styrelseordförande Michael Treschow fick nöja sig med 2,7 miljoner 2004, mot 10,9 miljoner 2003." Länk