mars 21, 2005

Rätta takter!

"Med stöd av ett bibelcitat sa biskopen att ministern förtjänade att sänkas i havet med en kvarnsten om halsen." Länk
Tänk om vi hade sådana biskopar i Sverige. Men icke! De svenska biskoparna med ärkebiskopen i spetsen är mer politiska vänstermegafoner än Guds ords försvarare.

När ska en svensk biskop lika starkt fördöma den svenska abortindustrin och dess högsta ansvariga?