mars 05, 2005

PC Gamer i Satans tjänst

Idag var jag till biblioteket och kom att bläddra i en datatidning med namnet PC Gamer, enligt dem själva "Sveriges största speltidning".

Och det var som att blicka in i Satans hjärta.

Där sprutade det från nästan alla sidor av våld, misshandel, tortyr, blod, skjutande, mord och dylikt.

Detta är tydligen alldeles vanliga och naturliga ingredienser i de spel som barn och ungdomar i Sverige lånar ut sina själar till. Varje vuxen svensk borde ta en titt i denna tidning för att få se vad många barn idag ägnar sig åt.

Denna fascination för sådana spel kommer sig naturligtvis av att människan har blivit en syndare med ett hjärta som lockas och dras till ondskan.

Ett samhälle som vill eftersträva det goda borde självklart i lag förbjuda sådana spel och straffa alla ansvariga för sådana spel och alla som säljer sådant.

Men det vägrar samhället, man väljer istället att kraftfullt försvara denna ondska i demokratins och yttrandefrihetens namn.

En sådan förbannad demokrati befinner sig under Guds vrede.

"Ingen rättfärdig finns, inte en enda ... De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon."
Romarbrevet 3: 10, 15-18