mars 26, 2005

Mördarvirus skapar panik

"Det är fullständig panik här, sade Godi. Sjukdomen bröt ut för mindre än ett halvår sedan men det var först för några veckor sedan som antalet sjuka började öka drastiskt. Hittills har 123 fall rapporterats enligt anställda inom hälsosektorn och 115 människor har alltså dött." Länk

Den dag Gud i vrede släpper loss ett sådant mördarvirus i full skala kommer det att bli en panik och ett kaos som får situationen i Angola att te sig som ett ynkligt myggstick.

Gud har 1000 tals giftiga pilar i sin vredes koger. Dessa pilar bara väntar på att få löpa iväg.

Tro och omvändelse är vår enda räddning.