mars 07, 2005

kvällstidningars sexism

"Hundratals butiksägare har tröttnat på kvällstidningarnas sexistiska budskap ... Feta, svarta bokstäver skrek ut historien om skollärarinnan med samlagsmani." Länk

Det räcker inte med att butiksägare plockar bort kvällstidningarnas orena löpsedlar som förgiftar oss och våra barns sinnen.

Sådan förförelse måste även bli förbjudet i lag.

Låt oss vägra köpa kvällstidningar så länge de sprider sin dynga i samhället.