mars 06, 2005

Kvinnor vill döda män

Feminismen innebär i förlängningen en aggressiv könskamp där de mest extrema vill döda människor av det andra könet.

Bo Rothstein skriver idag i DN-debatt om kvinnor som vill skära upp män, osv.

Artikeln blottar rätt tydligt vilken satanisk kraft som finns i djupet på feminismens svarta hjärta.

Det är bara Guds eviga skaparordning som kan skapa helande relationer mellan man och kvinna.