mars 29, 2005

herpes och åter herpes

"Ungefär var tredje vuxen svensk - ungefär 2,1 miljoner personer - tros bära på det herpesvirus, HSV-2, som orsakar könsherpes." Länk
Guds vrede slår ner på otaliga sätt över dem som lever i synd, herpes är bara en av dessa plågor som Gud sänder över sexuellt tygellösa människor.