mars 03, 2005

Guds vrede över sexuell frigjordhet

Könssjukdomar är ett uttryck för Guds vrede. Så fort människan lämnar Skaparens påbud drar hon olycka och vrede över sig. Så har det varit i hela mänsklighetens historia. Men människan kan inte lära sig, hon är besatt av syndens demoniska makt

"Klamydia står för den i särklass brantaste uppgången. Drygt 30 000 fall rapporterades i fjol, en ökning med 20 procent jämfört med året före."

"Hiv ökade med åtta procent i fjol jämfört med 2003."


"Syfilis, en sjukdom som länge betraktades som i princip utrotad, ökade med nio procent i fjol."

Länk.

Detta är ett resultat av TV-filmers och dokusåpors promiskuitet. Sexsajter på nätet. Skolans gudlösa undervisning. Den allmänna sexfixeringen, och sexmoralen i samhället: "Gör det med vem du vill och när du vill, bara det känns bra så!"

Ett sådant otuktens samhälle kommer alltid att möta Guds vrede bl.a. i form av könssjukdomar. Ett samhälle får vad det förtjänar.