mars 22, 2005

Gud avskyr häxor

En häxa är "en person - man eller kvinna- som antas eller bedöms skyldig till att skada andra genom häxeri." Nationalencyklopedin

Idag manar oss Aftonbladet att rösta fram årets häxa. Man skriver:
"Forna tiders häxor brändes på bål. Dagens häxa är kaxig, retar folk, tar plats och är framgångsrik."
Dagens aggressiva feministhäxor kanske inte har så mycket gemensamt med gamla tiders häxor, men deras "trolldom" och deras verksamhet skadar människor.

"Hos dig får inte någon finnas som ... bedriver trolldom ... Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant."
5 Mosebok 18:11-12.