mars 18, 2005

"frigörelsens" förbannelse

Två professorer i statsvetenskap, Ulf Bjereld och Marie Demker, skriver idag i DN-debatt om ett Sverige i moralisk utförsbacke sen 60-talet:

Inom den sexuella sfären ökade öppenheten. Inom familjen revs föräldraauktoriteten ned genom vad som betecknades som fri uppfostran och förbudet mot aga. Inom skolan underminerades lärarauktoriteten genom ökat elevinflytande.
"Satsa på dig själv", blev parollen för dagen under 1980-talet. Självförverkligande i olika former fick högsta prioritet. "Jag, jag, jag" ekar fortfarande tomt och iskallt i de flesta samhällssfärer.
Inom den sexuella sfären har normlösheten tagit sig uttryck i en pornografi­explosion där inga gränser längre finns kvar att passera.
Dokusåporna dominerar och ring in-program där enskilda personer i tv och radio formulerar tankar utan innehåll och ord utan mening har blivit högsta mode.
I åldersgruppen 15-29 år har värden som "ett liv fullt av njutning", "ett behagligt liv", "självförverkligande" och "ett spännande liv" ökat i betydelse sedan 1980-talets mitt.

I sanning en dyster bild av ett land och ett egocentriskt folk under Guds vrede.

Professorerna ser ganska negativt på utvecklingen, men deras svar på landets synder är vaga och diffusa. Och vad annat var att vänta? Ett sekulariserat land utan hopp och utan Gud kan inte leverera några vettiga lösningar på syndens alla konsekvenser som de själva i sina bästa stunder bara kan ana finns där.