mars 01, 2005

Fångar i koppel"Norrtäljeanstalten har infört en hårdare kontroll av interner som transporteras. De måste ha ett 70 centimeter långt koppel till vårdaren."
Länk.

Detta har gjort interner sura och besvikna. Stackars brottslingar då.

Men att de inte redan är kopplade, eller ännu hellre - kedjade, är ett mysterium. Och det är inte nog, det ska självklart medfölja beväpnade vakter också. Rättsstaten har ett ansvar att vidta åtgärder så att risken för rymningar och fritagningar vid transporter minimeras.