mars 24, 2005

Feministhäxorna dansar

"Den feministiska scenkonsten har formligen exploderat. Från att ha börjat lite smått i slutet av 1990-talet syns den nu allt oftare och tar allt större plats." Länk
Flickor och kvinnor ska inte som häxor spela gudlös feministteater. De ska ödmjukt underordna sig mannen och vara honom till glädje och behag. Och de ska ta hand om hemmet och barnen. Och de ska ha ett stillsamt väsen och alltid lyda mannen.

Den moderna feministkvinnan är en demonisk vrångbild av den Kvinna som är vis och vacker i Guds ögon.