mars 28, 2005

Den nya religionen dödar oss

"Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Många tar till läkemedel för att döva sin livsångest ... Nära sex av tio flickor i nedre tonåren lider av oro, visar Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport." Länk
Rapport efter rapport de senaste åren visar på samma sak - ångest och depression breder ut sig i det svenska samhället.

Men ännu har ingen politiker vågat angripa orsakerna till problemen.

En orsak till all denna ångest är bl.a. TV-programs och dokusåpors alla djävulskheter. Skrik, respektlöshet, hat, orenhet, gyckel, ondska, otrohet, allmän galenskap, tönteri, allt detta och mycket mer därtill som tränger in i pojkars och flickors sinnen och förgiftar dem inifrån.

Och till dessa TV-program kan sedan läggas all destruktiv musik, alla dataspel med våldsinslag, alla sataniskt inspirerade internetsajter, videofilmer, böcker och tidningar.

Och ingen inbillar sig väl att allt sådant gift gör pojkar och flickor glada, styrkta och till goda samhällsmedborgare?


Men ingen politiker vågar angripa källan till all denna flödande ondska - dvs den religion som kallas
demokrati och yttrandefrihet. För i den stund någon skulle våga göra det kommer denne att bli våldsamt attackerad.

Men trots det är det viktigt att förstå att källan till all denna nämnda ondska är just den religion som kallas demokrati och yttrandefrihet. Det är denna trosföreställning som i förlängningen gör människorna fysiskt och psykiskt sjuka. Det är denna trosföreställning som är Satans mäktigaste instrument för att hålla folk bundna i ångest och depression och annat sjukt.

Det är dock inte nödvändigt att helt avskaffa demokrati och yttrandefrihet. Men det är absolut nödvändigt att omvärdera denna religion. Ingen demokrati och yttrandefrihet kan accepteras som innebär att människor far illa. Det finns t.ex. redan nu inskränkningar vad gäller yttrandefriheten, dessa inskränkningar måste bli betydligt mer omfattande.

Det överlägset bästa vore förstås ett teokratisk samhälle. Men innan tiden blir mogen för det måste ett nytt innehåll ges till religionen demokrati/yttrandefrihet. Denna religion måste omvärderas och reformeras i grunden, det nya moderna samhället kräver det.

För människans skull. För godhetens skull.