mars 11, 2005

den falske profeten

Bibeltexter kan placeras i en skräpkammare.

Det finns motsägeler i Bibeln.

Vi får välja vad i Bibeln vi vill lyssna till.

Det går inte att sätta likhetstecken mellan Bibeln och Guds ord.

Det finns mycket bråte i Bibeln.

"För mig har inte Gud gjort något bara därför att det står i Bibeln att Gud har gjort eller sagt det eller det."

"[Bibeltexter] är människors tolkningar av Gud som finns för oss att ta ställning till. Och kanske ibland för hederlighetens skull ta avstånd ifrån."

"Tror Anders Sjöberg att det var Gud som med svavel och eld förstörde Sodom och Gomorra? Om svaret är ja, därför att så står det i Bibeln, vad är då skillnaden mellan förstörelsen av Sodom och förstörelsen i tsunamins spår?"

*********************

Är det en satanist eller en ateist eller en marxist som skriver så idag i tidningen Dagen?

Nej, han som skriver så kallar sig kristen. Och inte bara det, han råkar vara Sveriges ärkebiskop.

Sverige får de präster/pastorer/biskopar det förtjänar. När Gud blir vred på ett land och ett folk då slår han det med blindhet och vanvett. Ärkebiskopens förförelse och irrläror är ett tecken i tiden. Gud har utlämnat landet till villfarelse, allt i enlighet med hans Ord:

"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."
2 Tessalonikerbrevet 2:9-12