februari 18, 2005

Utrota feminismen

Idag läser vi att en kvinna tänker bilda ett slags feministparti och en annan kvinna tänker bilda ett feministiskt nätverk. Detta på kvinnodagen den 8 mars.

Länk.

En möjlig effekt av detta är att vänsterpartiet och miljöpartiet åker ur riksdagen och att stödet för (s) minskar. Det skulle i sin tur innebära ett mycket starkt bakslag för feministerna. Och det skulle i sig vara mycket glädjande.

För det som behövs i Sverige är att patriarkalismen återkommer. Det är en gudomlig ordning att kvinnan i allt ska vara mannen underordnad. Feminismen är från djävulen för den försöker rubba den eviga ordning som Skaparen har fastställt.

Mycket ont i samhället har kommit i spåren på grund av denna jämställdhetssträvan mellan könen. Det har blivit aggressivitet, svartsjuka, hat, ilska, m.m. mellan könen. För att inte tala om alla skilsmässor och all otrohet och all misshandel som denna feminism har bidragit till. Feminismen har fört in i samhället så mycket ont att den borde kriminaliseras.

Flickor och kvinnor ska istället läras att vara tysta, ödmjuka, lydiga och underordnande i sin samvaro med mannen. Aldrig säga emot. Alltid visa respekt för mannen. Alla de positiva effekterna av en sådan ordning ska framhållas, för tystnad, lydnad och underordnande ska utgå från ett glatt och villigt hjärta.

Präster och pastorer och kristna i allmänhet behöver återigen börja predika och tala om patriarkatets välsignelse. Partier som står för patriarkatet bör bildas. Patriarkaliska nätverk bör likaså bildas.

Alla spår av feminismen bör avlägsnas ur samhället. Det skulle starkt bidra till att vi får ett samhälle i större harmoni. Och det skulle minska något på Guds vredes tryck över nationen.

"Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man." Efesierbrevet kap 5