februari 08, 2005

Tsunamidomen i Sydostasien

Det har nu gått några veckor sen tsunamin ödelade tusentals människors liv och egendomar. Gudsdomen har i Sverige fått en unik och enorm publicitet och belysning. Det beror på att ett relativt stort antal svenskar också blev drabbade.

Vid andra tidigare gudsdomar har vi inte sett något liknande. Vi kan t.ex. tänka på översvämningar och cykloner som inträffat i Bangladesh (år 1970, 1991) med hundratusentals döda. Eller år 2004 då en jordbävning i Iran (Bam) dödade ca 40.000 människor. Dessa och liknande gudsdomar fick inte ens en bråkdel av den uppmärksamhet som tsunamidomen har fått. Men nu var svenskar inblandade och svenska folket skänkte pengar som aldrig förr. Gott så. Men vi får hoppas denna godhet består när andra stora gudsdomar i framtiden drabbar folk och länder.

Det har varit en pina att lyssna på svenska präster och pastorer i samband med tsunamidomen. Inga ord om evigt liv och själens odödlighet. Bara tomt och tröttande psykologiskt prat om att finnas nära och lyssna. Och om prästerna till äventyrs tvingades av någon journalist att säga något om Gud så fick vi höra ett tydligt och skarpt förnekande att Gud skulle ha något med detta att göra.

Att tsunamidomen var ett Guds verk kan ingen som tar sin kristna tro på allvar förneka. Det är inte skapelsen som är Allsmäktig utan Skaparen. Och det är inte djävulen som har människors liv i sin hand, utan Gud.

När Gud straffar i sin vrede ska människan ödmjuka sig, omvända sig från sina synder, och söka Gud. Varje gudsdom är en kallelse till människor att söka frälsning.

I en stor del av världen är det också just så som människorna tänker. I det sekulariserade Sverige är dock sådana tankar främmande, också för det världstillvända prästerskapet.

Men det räcker med att läsa Bibeln en gång och man överväldigas av det massiva budskapet om Guds ständiga vredesdomar över denna jord.

Vi kristna får inte glömma bort eller förtiga detta och än mindre förneka denna verklighet. Att så ändå sker är ett dystert tecken på att Guds förhärdelse vilar tungt över Sverige - också det ett uttryck för Guds vrede.

Kyrie eleison!

"Och jag hörde vattnens ängel säga: Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom."
Uppenbarelseboken 16:5