februari 24, 2005

Spritens förbannelse

"Det svenska drickandet har ökat med 30 procent de senaste åtta åren, till 10,5 liter per person och år i ren sprit. Det motsvarar 37 helflaskor vodka per år för varje svensk 15 år och äldre."

Och artikeln berättar om en stor orsak till detta supande:

"Alla angav samma skäl till varför alkohol är bra; det underlättar sexuella inviter." Länk.
Gud fördömer inte måttligt alkoholintag, men dryckenskap och supande och berusning väcker Guds vrede, och det än mer när dryckenskap går hand i hand med otukten.

Svenskarna har blivit ett folk som berusande vältrar sig i otuktssängen inför ögonen på en vred Gud.