februari 20, 2005

Snart är "pesten" här

"Det är min sanna uppfattning att en mycket allvarlig katastrof kan stå för dörren." Professor Hans Wigzell

"Hans Wigzell säger inte om utan när epidemin kommer. Domedagsprofet eller ej, Hans Wigzell verkar säker på sin sak."

Länk.

En världsomspännande influensaepidemi kan vara mycket nära. Allt står i Guds makt. När Gud vill slå till så gör Han det. Och då gör Han det på grund av människornas synder. Synd kräver straff. De varningstecken som redan finns ska ses som varningar från Gud. Gud kallar till tro och omvändelse.

Allt som sker i tillvaron har ett gudomligt syfte. Ingenting är fråga om slump och tillfällighet. Varje epidemi, svält, krig, osv, är budskap från Gud. Världen är Guds värld, skapelsen tillhör Skaparen.

Det ska snart visa sig om Guds vrede ska kanaliseras också genom en världsomspännande influensaepidemi.