februari 25, 2005

sex utom äktenskapet

Idag kan vi läsa att en tonårstjej och två unga män i Iran har fått spöstraff för att de har haft sex. Länk.

Sex utanför äktenskapet är strängt förbjudet i Iran och kan till och med leda till dödsstraff.

I ett gudlöst land som Sverige har de flesta sex före äktenskapet. Det borde självklart förbjudas också här och bli straffbart. Sex före äktenskap leder till så mycken ondska; avundsjuka, svartsjuka, hat, intriger, själsliga sår, psykisk ohälsa, depression, ångest, barnamord (aborter), för att inte tala om alla gudasända sjukdomar det leder till.

Sex före äktenskapet är därför som en stinkande böld i samhällskroppen.

Det finns mycket djävulskap i Iran, men i detta att man straffar sex utom äktenskapet så är man ett föredöme.

Skaparen har i Bibeln gett mänskligheten tydliga direktiv vad som gäller när det handlar om sex. Allt slags sex utanför äktenskapets heliga ram är orent och hamnar under Guds vrede. Om detta behöver barn och ungdomar få lära så att de fruktar Gud och kan bevaras i större hälsa till sina kroppar och själar.

"Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid ...."
2 Timoteusbrevet 2:22