februari 27, 2005

"Religiös" seriemördare

"Nu är mördaren gripen och avslöjandet sände chockvågor genom samhället. Den gripne visade sig vara en välkänd kyrkoledare." Länk.
Seriemördaren visade sig vara en välkänd kyrkoledare i en lutheransk församling. Ingen kunde ana att bakom fårakläderna dolde sig en ulv full av mordlust.

Vår svenske Knutbypastor bleknar i jämförelse. Den här lär ha torterat och mördat ett tiotal människor.

I paradisets skönhet fanns en orm. I Jesu egen församling fanns en Judas.

Den här mördaren var "artig med pedantiskt läggning" och f.d. "scoutledare" och gav ofta "folk råd om hur de ska leva sina liv". Men i själva verket hade alltså ormen tagit hans hjärta i besittning.

Aposteln Paulus skrev mycket exakt om sådana:

"Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut de förtjänar.
2 Korintierbrevet 11:13-15