februari 10, 2005

NordKoreas och Irans regimer bör oskadliggöras

Idag meddelade NordKorea officiellt att man har kärnvapen. Länk

Och Iran är förmodligen också på god väg att också skaffa kärnvapen. Länk

Medan dessa två tyrannstater ännu ligger i sin linda vad beträffar tillgång till kärnvapen så bör USA med allierade utföra massiva militära angrepp på dessa länders atomanläggningar och eventuellt också oskadliggöra dessa länders regimer. Dessa två staters folk bör befrias från diktaturens förtryck som de idag lider under.


Våld löser ibland våld.

Våldsanvändning förde något gott med sig vid andra världskriget då nazismen besegrades. Likaså vid t.ex. Gulfkriget då Kuwait befriades.

Vi vet dock inte vad Gud planerar i sin heliga Allvishet. Det är möjligt att Guds vrede snart kommer att utgjutas på ett särskilt starkt sätt över delar av världen genom att Han använder NordKorea och/eller Iran som vredens redskap.

Allt som sker har en gudomlig mening.

Jesus:

"Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig ... Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike ..." Matteusevangeliet 24