februari 18, 2005

Ännu en moské

Så kommer då ännu en moské att byggas i det mångkulturella Sveriges namn. I Växjö denna gång.

Länk.

Det mångkulturella samhället flyttar därmed fram sina positioner ytterligare. Att Sverige ska vara mångkulturellt betyder att ALLA religioner ska behandlas likvärdigt och få samma status, plats och utrymme i samhället. Detta predikar dagens sekulariserade politiker och den tron vill man påtvinga svenska folket.

Ur kristen synvinkel betyder detta att Gud ämnar slå det svenska folket ännu hårdare med förhärdelse och blindhet.

Främmande religioners och sekters spridande är ett uttryck för Guds vrede över ett gudsfrånvänt folk.


"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."
Andra Moseboken 20