februari 26, 2005

Mörda gravida kvinnor?


Abort på ett 10 veckors barn.

"En extremkristen grupp planerar attacker på gravida kvinnor och personalen på abortkliniker i Storbritannien. Gruppen har som föredöme de våldsamma överfallen på kliniker i USA."
Länk.

Christian Voice heter denna kristna grupp. Jag har själv inte på deras hemsida hittat någon sådan mordisk plan. Det vore förstås vidrigt om man planerade mord på gravida kvinnor som söker abort.

Uppgiften, som idag publiceras i många tidningar har som källa TT, men varken TT eller någon tidning förmår ge något citat från hemsidan som skulle bekräfta detta.

Har svenska tidningar gått på en mina?

Attacker mot abortkliniker (materiell förstörelse) skulle jag ha förståelse för. Demonstrationer och civil olydnad likaså. Alla medel, utom våld, är berättigat för att få slut på slaktandet av ofödda barn.

Sedan är den frågan värd att allvarligt diskutera, om våld kan vara befogat för att stoppa våld? Varje svensk medborgare har t.ex. rätt att med våld ingripa om man ser en människa bli angripen. Och vi har ett försvar med rätt att döda om landets invånare blir attackerade av fientliga styrkor.

Hur som helst så är det inte gravida kvinnor som är huvudansvariga för mord på ofödda barn. Det är lagstiftarna. Och därefter de läkare som utför slakten.

Också över Sverige vilar Guds vrede tungt på grund av att nära 100 ofödda barn varje dag slaktas på våra svenska sjukhus.