februari 12, 2005

mäns och kvinnors olikhet

Män och kvinnor har alltid varit och kommer alltid att vara genuint olika. Olikheten finns förborgad i våra innersta byggstenar, det är inkodat i oss av Skaparen. Det kommer därför aldrig några sociala experiment eller hjärntvätt av svenska feministiska genusaktivister att kunna förändra.

Carl Hamilton ger idag i en krönika ett otäckt exempel där en myndighet förbjuder en bok på grund av vissa yttranden i den
som ger en lite annorlunda uppfattning i jämställdhetsfrågan än den för dagen politiskt korrekta. Länk

Han skriver "att länsstyrelsen i Norrbotten har förbjudit publiceringen av en bok om jämställdhet med motivet att den innehåller en intervju med en vetenskapsman som hävdar att skillnaden mellan män och kvinnor inte enbart beror på miljön, utan är en kombination av arv och miljö."

Om det vore möjligt skulle säkert denna länsstyrelse förbjuda även Bibeln, dvs den bok i världen som tydligast beskriver den genuina skillnaden mellan män och kvinnor. Och det är en skillnad som ska ses som en välsignelse av Gud, som en god gåva.