februari 25, 2005

Kvinnans roll är Moderns

"Enligt en opinionsmätning, som regeringens utredare av föräldraförsäkringen beställt av Sifo, tycker 87 procent av föräldrarna att beslut om fördelningen av ledigheten ska ske i hemmet." Länk.
I ett normalt äktenskap med barn är kvinnans plats i hemmet. Kvinnan ska med glädje och tacksamhet föda barn, uppfostra dem, och hon ska tjäna mannen. Det är i korthet Guds goda vilja.

Daghem är ett tragiskt sjukdomssymptom.

Kvinnor som bryter sig ur Guds ordning och därmed överger barn och man riskerar att dra ofärd över hela familjen och går miste om Guds välsignelse.

En stat som därför i jämställdhetens namn vill tvinga män och kvinnor att bryta mot Guds eviga ordning lever farligt.