februari 15, 2005

"Åke Green" rättegångar även i USA

"Sodomists repent. You're going to hell!"
Länk.

Även i USA har kristna hamnat inför rätta för att ha predikat vad Bibeln lär om homosex.

Att predika mot synden har alltid väckt hat och avsky i världen. Kristna som gör det anses vara hårda och fördömande. Men dessa kristna är bara enkla budbärare av ett budskap från Skaparen om hur vi skapade varelser ska leva.

Det betyder att varje gång en kristen hamnar inför rätta för att ha talat vad Bibeln lär, så är det egentligen Skaparen själv som världen anklagar och dömer.

Världen må hata och fängsla, men Gud gläds och ska en dag belöna sina trogna tjänare.