februari 11, 2005

Åke Green frikänd

"Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen." Citat ur Greens predikan

Idag blev pastor Åke Green frikänd av hovrätten. Han har med andra ord inte gjort sig skyldig till hets mot de homosexuella.

Hovrättens dom.

Åke Greens predikan.

Visst var det lite synd att det blev just denne enkle landsortspastor och hans predikan som skulle bli så uppmärksammat. Det är ingen väl formulerad predikan. Den är slarvig och innehåller för mycket subjektiva tyckanden samt en del olyckliga formuleringar.

Det hade varit mycket mer intressant om det hade handlat om en predikan av en utbildad pastor, intellektuell, som hade framfört den klassiska kristna synen i frågan.

Men nu får vi stå ut med det som blivit.

Åke Green har naturligtvis rätt i sak. Bibeln fördömer homosex på det starkaste. Enligt Bibeln ska den som lever i homosex dömas till döden:


"Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld." 3 Moseboken 20:13

Det är värt att notera att det är inte folk som har en homosexuell läggning som fördöms av Bibeln, utan den som lever i homosex.

Det borde vara självklart för alla oss kristna att verka för att homosex blir kriminellt. Ja, rättsstaten borde, som Bibeln säger, straffa sådant med döden. Det skulle manifestera Guds vrede över denna avskyvärdhet.